SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Veteráni

Spolek Legionář ctí „Dny válečných veteránů“ jako významné data na mezinárodních úrovních. Tyto dny jsou připomínány národy po celém světě s cílem uctít a uznat oběti a službu válečných veteránů, kteří statečně sloužili svým zemím ve válečných konfliktech.

Odvaha a statečnost

Datum jako 11. listopadu bylo symbolicky vybráno pro tento významný den. Na tento den v roce 1918 bylo podepsáno příměří mezi Spojenci zastoupenými maršálem Ferdinandem Fochem a Německem s jeho zástupcem Matthiasem Erzbergem ve vlakovém voze v Le Francport u města Compiègne na západní frontě. Tímto podpisem byla oficiálně ukončena první světová válka, která přinesla mnoho obětí a utrpení.

Veteráni byly zde pro nás!

Pamatujeme a nikdy nezapomeneme!

V tyto dny se zamyslíme nad významem míru a tolerance ve světě a sdílíme vděčnost a respekt všem válečným veteránům za jejich statečnost, oddanost a obětavost. Společně se zavazujeme pracovat na udržení míru a bezpečnosti ve světě a vytvářet lepší budoucnost pro nás všechny.

Spolek Legionář v tyto významné dny vzdává hold všem válečným veteránům, kteří statečně sloužili a obětovali se pro mír a bezpečnost své země. Jejich hrdinství a oddanost jsou nesmazatelnou součástí naší historie a dědictví. Je naší povinností ctít jejich památku a udržovat jejich odkaz pro budoucí generace.

Spolek Legionář, z.s.

Social info :

Spolek Legionář

„Každý krok směrem k prevenci, zdraví a bezpečí je zlatou investicí do naši budoucnosti, kterou chráníme nejen sebe, ale i celou naši příští generaci.“

Spolek Legionář

Váleční veteráni

Statistiky veteránů jsou jako mapa osudů, kde každá číslice představuje cestu odvahy a oběti. Tyto údaje, jako hvězdy na obloze, osvětlují různé příběhy těch, kdo se vrátili z bojových polí. Rozprostírají před námi obraz spojených osudů, připomínajících, že každý veterán nese svůj příběh statečnosti, naděje a snahy o lepší zítřky.

0 %

Potřebují podporu

0 %

Potřebují pomoc

0 %

Potřebují uznání

podpořte veterány

Uznání a podpora pro naše hrdiny!

Podpora veteránů a jejich rodin je klíčová pro uznání jejich služby a obětí. Společně můžeme přispět k lepšímu životu těch, kteří bojovali za naši svobodu. Každý příspěvek, ať už finanční, materiální, nebo formou dobrovolnické práce, pomáhá veteránům cítit se ocenění a respektovaní. Zapojme se do iniciativ a projektů, které jim poskytují potřebnou podporu a uznání, které si zaslouží.

Transparentní účet Spolku Legionář