SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

spolek legionář

Krok k bezpečné budoucnosti

Legionáři jsou sjednoceni kolem společného cíle, kterým je výchova mladých generací v duchu statečnosti, obětavosti a vlastenectví, které odrážejí odkazy legionářů z celého světa. Tento společný účel dává smysl pro poslání a motivaci k dosažení cílů, které přesahují individuální zájmy.

DĚKUJEME ZA EMAIL

name

email byl úspěšně odeslán

HRDINOVÉ - BUDOUCNOST

KRIZOVÁ PŘÍPRAVA

OCENĚNÍ "PREZIDENTŮV ŠTÍT"

VETERÁNI - LEGIONÁŘI

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

SPOLEK LEGIONÁŘ