SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Stanislav Gazdik

er. SCH Stanislav Gazdik

Pochoduj nebo zemři

Voják ve výslužbě, český a francouzský státní občan, veterán deseti zahraničních misí a člen prestižní speciální jednotky v rámci 2. výsadkového pluku (2.REP) Stanislav Gazdik, patří mezi ty legionáře cizinecké legie, kteří vstupovali do legie s jasným cílem: udělat vojenskou kariéru. Tenhle cíl si beze zbytku splnil, dostal se do speciální jednotky, která je elitou v beztak elitním výsadkovém pluku. Byl dostatečně motivovaný, hodně pro to udělal a měl v životě štěstí, takže dosáhl toho, co chtěl. V rámci speciální jednotky, která čítá jen pár desítek mužů, se stal zástupcem velitele čety, což je post, který poprvé obsadil někdo z bývalé východní Evropy.

Od dětství byl velký sportovec a přitahovala ho armáda a bojové sporty. Škole se moc nevěnoval, a tak šel po základní škole do učení. Jelikož se narodil na Ostravsku, jeho otec horník ho varoval, aby neskončil v dolech jako on, neboť on si tam prý zničil zdraví. Nedlouho po jeho odchodu do Francie otec zemřel a Stanislav Gazdik, který v té době nemohl opustit Francii, se ani nedostal na jeho pohřeb.

Splněný sen

Znám ten pocit uspokojení a radosti z dosažení něčeho významného, co bylo dříve jen ve fázi plánování nebo snění.

Kodex legionáře

Kodex legionáře dodržuji i dnes v 54 letech, principy odvahy, cti a loajality jsou pro mě stále stejně důležité.

Ani ten nejtvrdší výcvik vás nepřipraví na smrt," říkám po patnácti letech ve francouzské cizinecké legii.

Velitelé pod kterými, jsme měl tu čet sloužit, a další..

Armádní generál Benoit Puga

Velký kancléř Řádu čestné legie

Armádní gen. Bruno Dary

Velitel ozbrojených sil

Armádní gen. Thierry Burkhard

Velitel ozbrojených sil

gen. Alain Bouquin

Armádní inspektor

Životní motivace

Stanovení cílů

Definování osobních a profesionálních cílů dává směr a smysl našim úsilím.

Sebepoznání

Porozumění vlastním silným stránkám a slabostem pomáhá v osobním růstu.

Vzájemná podpora

Vztahy s rodinou, přáteli a kolegy poskytují podporu a povzbuzení.

Překonání překážek

Čelit výzvám a učit se z neúspěchů posiluje odolnost.

Nalezení vášně

Zapojení se do aktivit, které nás naplňují, přináší radost a uspokojení.

Cesta na vrchol a ještě dál

Tato cesta zdůrazňuje význam hledání směru a dosahování osobních cílů. Podporuje aktivní životní styl a dává příklad mladé generaci, čímž předává hodnoty a inspiraci pro budoucí naše vůdce​.

Vojenská disciplína a rigorózní výcvik jsou základem pro všechny legionáře. Tento výcvik zahrnuje fyzickou přípravu, taktické dovednosti, zvládání zbraní a strategické myšlení. Disciplína je nezbytná pro udržení řádu, efektivity a spolupráce. Tento společný základ vytváří silný pocit sounáležitosti a jednoty mezi členy různých národností a kultur.

Mnoho vojenských jednotek, jako je například Francouzská cizinecká legie, má dlouhou historii a bohaté tradice, které formují jejich identitu a hodnoty. Tyto tradice a hodnoty jsou předávány z generace na generaci a poskytují pocit kontinuity a příslušnosti. Jsou to nejen rituály a ceremonie, ale i etické zásady, jako je čest, loajalita, odvaha a obětavost, které definují jejich chování a rozhodnutí.

Intenzivní zkušenosti sdílené během výcviku vytvářejí mezi legionáři hluboké pouto. Toto kamarádství a bratrství se stávají základními stavebními kameny jejich vzájemných vztahů. Legionáři se často spoléhají jeden na druhého v extrémních situacích, což posiluje jejich vzájemnou důvěru a soudržnost.

Legionáři jsou sjednoceni kolem společného cíle, kterým je výchova mladých generací v duchu statečnosti, obětavosti, které odrážejí odkazy legionářů z celého světa. Tento společný účel dává smysl pro poslání a motivuje je k dosažení cílů, které přesahují individuální zájmy.

Legionáři jsou definováni společnou ochotou sloužit a obětovat se za věc, kterou považují za správnou nebo za zemi, kterou si zvolili jako svou. Tato ochota zahrnuje nejen výcvik, ale i účast na humanitárních misích nebo mírových operacích. Je to výrazem jejich závazku k většímu dobru, který překračuje osobní zájmy.

Ve Spolku Legionář se klade důraz na dodržování pravidel a zacházení s civilisty s úctou a důstojností, což je odrazem profesionální integrity a humanitárních hodnot členů. Tato filozofie podporuje etický přístup k vedení aktivit a projektů, udržuje lidskost i v náročných situacích a přispívá k pozitivnímu vnímání spolku ve společnosti.

Videa – podcasty

Cesta ještě nekončí

„Od rozhodného kroku po výšiny úspěchu – má cesta je důkazem, že odhodlání a síla vůle mohou překonat i ty největší výzvy.