SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Legionářské Legendy

Osobnosti, jejichž odvaha a obětavost zanechaly nezmařenou stopu v dějinách.

gen. Stanislav Čeček

Stanislav Čeček (13. listopadu 1886 – 29. května 1930)

Generál Stanislav Čeček byl vynikajícím vojenským velitelem a strategem, který hrál klíčovou roli v boji za svobodu a nezávislost Československa. Jeho odvaha a vůdcovské schopnosti mu vynesly obdiv a respekt jak mezi jeho spolubojovníky, tak i mezi civilními obyvateli.

Vyznamenání:

 • Řád Bílého lva I. třídy
 • Kříž sv. Jiří – IV. stupeň
 • Řád svatého Stanislava – III. třída s meči a mašlí
 • Řád svatého Stanislava – II. třída s meči
 • Řád sv. Anny – III. třída s meči a mašlí
 • Řád sv. Vladimíra – IV. třída s meči a mašlí
 • Řád sv. Anny – VI. třída
 • Kříž sv. Jiří – IV. třída
 • Řád čestné legie – IV. třída
 • Válečný kříž
 • Řád lázně – rytíř komandér (vojenský), II. třída
 • Řád sv. Sávy – II. třída
 • Řád sokola – s meči
 • Válečný záslužný kříž
 • Řád rumunské koruny – III. třída s meči
 • Československý válečný kříž 1914–1918
 • Československá revoluční medaile
 • Řád zlatého luňáka – II. třída
 • Řád italské koruny – velkodůstojník II. třída
 • Československá medaile Vítězství
 • Řád čestné legie – III. třída
 • Řád rumunské hvězdy – I. třída
 • Řád medvědobijce – II. třída
 • Řád Vytisova kříže – I. stupeň, II. třída
 • Řád bílého orla – II. třída
 • Řád znovuzrozeného Polska – II. třída
 • Pamětní Kříž na válku 1916-1919


Legionářská tradice:

Generál Čeček se výrazně podílel na organizaci a vedení československých ozbrojených sil během první světové války a později i během období boje za svobodu v meziválečném období. Jeho taktické schopnosti a strategické rozhodnutí byly klíčové pro úspěchy československých vojsk. Po skončení první světové války a vzniku samostatného Československa zastával generál Čeček významné vojenské posty a podílel se na budování nových ozbrojených sil. Jeho zkušenosti a vize přispěly k modernizaci a profesionalizaci československé armády.

Památka a uctění:

Generál Stanislav Čeček je ctěn jako symbol vojenské odvahy, statečnosti a oddanosti vlasti. Jeho příběh je nedílnou součástí naší vojenské historie a připomíná nám důležitost boje za svobodu a demokracii.