SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Společná cesta

Od cizinecké legie k řízení Spolku Legionář

Mé cesty mě zavedly od prestižních řad cizinecké legie až k roli, která mi je po mém odchodu z legie, nejvíc blízká k srdci a dnes to je  Spolek Legionář. Tento spolek, jsem založil s bohatými zkušenostmi z vojenského i civilního sektoru. Porozuměl jsem výzvám, kterým veteráni čelí, hlavně při reintegraci do civilního života. Hlavní cílem Spolku Legionář je usnadnit veteránům návrat do společnosti.

Moje druhá napsaná kniha, „Cesta na vrchol a ještě dál“, nezachycuje pouze doby mé služby v cizinecké legii, ale rozvíjí se v manifest odolnosti, vytrvalosti a hledání osobního smyslu. V této knize sdílím nejen vojenské zážitky, ale především životní lekce, které jsem si odnesl a které se staly základem mé filozofie v životě i v naši společné misi ve Spolku Legionář.

Jako ředitel Spolku využívám své zkušenosti k budování mostů porozumění a empatie mezi veterány a širší společností. Naše aktivní zapojení do diskusí, přednášek a vzdělávacích programů, které organizujeme, pomáhá rozvíjet pocit společenství a vzájemné podpory, který je pro naše veterány tak zásadní.

Snažím se přesáhnout běžné stereotypy o veteránech a ukázat, že dovednosti, odhodlání a vůdčí schopnosti získané v armádě mohou být úspěšně transformovány do civilního života. Spolek Legionář tak tvoří synergii, která nejen pomáhá veteránům nalézt nový smysl a účel po vojenské službě, ale také osvětluje cestu pro veřejnost, jak lépe chápat a podporovat ty, kdo sloužili.

Můj příběh a práce ve Spolku Legionář jsou důkazem, že život vojáka může být plný nových misí a výzev, i po odložení uniformy, a že přechod z vojenského do civilního života nabízí nejen výzvy, ale i obrovské příležitosti pro růst a rozvoj.

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Picture of Stanislav Gazdik, MBA
Stanislav Gazdik, MBA

Porozumění vašim obavám je pro nás klíčové, protože nám umožňuje vytvářet cílená řešení a programy, které nejen reagují na současné výzvy, ale také poskytují dlouhodobou podporu a bezpečnostní vzdělávání, jež potřebujete pro klidnější a jistější život.

Téma

Poslední články