SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Pochoduj nebo zemři

„V 53 letech neustále posouvám své hranice a udržuji si kondici pro stanovení reálných cílů a udržení motivace prostřednictvím osobních výzev, které odrážejí moji cílevědomost a odhodlání. Zde je můj přístup, který mi pomáhá zůstat ve formě a být silný.“

» TĚLO

Vojenský postoj: Ramena zpět, pohled vpřed – disciplína, kterou jsem si osvojil a která mi pomáhá i dnes.

» SRDCE

Zvyšte tepovou frekvenci: Rychlý pohyb pro udržení výkonnosti, jakou jsem si vybudoval během let služby.

» OBUV A OBLEČENÍ

Výběr vhodné obuvi a oblečení pro maximální pohodlí a výkon, což odrazí důležitost správné výstroje v terénu.

» PAŽE

Dynamické používání paží při zvyšování celkové efektivity pohybu a udržení rytmu, odražené v koordinaci a síle získané v náročných podmínkách.

» HÝŽDĚ

Aktivace hýždí s každým krokem pro posílení a zpevnění, jako připomenutí nekonečných pochodů v cizinecké legii.

» FLEXIBILITA A ROVNOVÁHA

Cvičení na zlepšení flexibility a rovnováhy, připomínající důležitost adaptability a stability v proměnlivých

podmínkách.

» PRAVIDELNÝ TRÉNINK

Důsledná a systematická příprava, která upevňuje fyzickou odolnost a mentální odhodlání, v duchu neústupné disciplíny a vytrvalosti cizinecké legie.

» HYDRATACE A VÝŽIVA

Strategická hydratace a výživa pro udržení energie a regeneraci, připomínající logistiku a zásobování, které jsou klíčové v náročných misích.

» ODRAZ

Odraz od země: Pevný odraz, který připomíná odhodlání legionáře.

» HLAVA

Udržení hlavy vzpřímené a pohledu směřujícího vpřed, což odráží bdělost a soustředění, klíčové vlastnosti každého veterána.

» DÝCHÁNÍ

Kontrolované a hluboké dýchání, které zvyšuje výdrž a pomáhá udržet klidnou mysl, připomínající důležitost psychické připravenosti.

» POHYB

Pohyb veterána: Vytrvalý a rozhodný postup vpřed, který odráží schopnost překonávat nástrahy dnešní doby.

» VÁHA

Použití zátěže: Vesta nebo batoh pro zvýšení odolnosti, vzpomínka na tíhu historie.

» BŘIŠNÍ SVALY

Zpevnění břišních svalů, což napomáhá udržet tělesnou pohotovost a zvyšuje efektivitu pohybu, tak, jak jsem se to naučil v cizinecké legii.

» KOLENA

Vědomé zvedání kolen pro zlepšení obratnosti a síly podobně, jak jsem byl zvyklý v náročném terénu během služby v cizinecké legii.

» MEDITACE A RELAXACE

Začlenění technik meditace a relaxace do tréninkového režimu pro psychickou odolnost a regeneraci, což odráží potřebu duševní pohody a odpočinku i v náročných dobách.

» DLOUHÝ KROK

Prodloužený krok: Maximální využití každého kroku, jako při dlouhých a nekonečných pochodech v legii.

» SPOLEČENSTVÍ A PODPORA

Budování sítě podpory s ostatními veterány nebo nadšenci pro život, což připomíná sílu spolupráce a bratrství v legii.

Stano Gazdik

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Picture of Stanislav Gazdik, MBA
Stanislav Gazdik, MBA

Porozumění vašim obavám je pro nás klíčové, protože nám umožňuje vytvářet cílená řešení a programy, které nejen reagují na současné výzvy, ale také poskytují dlouhodobou podporu a bezpečnostní vzdělávání, jež potřebujete pro klidnější a jistější život.

Téma

Poslední články