SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Legionářské Legendy

Osobnosti, jejichž odvaha a obětavost zanechaly nezmařenou stopu v dějinách.

pplk. Pierre Paul Jeanpierre

Pierre Paul Jeanpierre (14. března 1912 – 29. května 1958)

Podplukovník Pierre Paul Jeanpierre byl významnou postavou ve francouzské armádě a vojenském světě obecně. Jeho životní příběh je poznamenán statečností, oddaností a vynikajícími vůdcovskými schopnostmi. Jeanpierre se narodil v roce 1912 a od mládí projevoval zájem o vojenskou kariéru. Během druhé světové války sloužil ve Francouzské cizinecké legii a prokázal svou odvahu a schopnosti v boji za svobodu a demokracii.

Vyznamenání:

  • Velký důstojník Čestné legie
  • Croix de guerre 1939-1945 (3 palmy)
  • Válečný kříž pro zahraniční operace (7 vyznamenání)
  • Vojenský kříž za statečnost (4 palmy)
  • Letecká medaile
  • Koloniální medaile
  • Francouzská pamětní medaile za druhou světovou válku (1939-1945)
  • Pamětní medaile za bezpečnostní a pořádkové operace
  • Italská pamětní medaile za tažení (1943-1944)
  • Pamětní medaile za indočínskou kampaň


Legionářská tradice:

Po skončení války se Jeanpierre stal důstojníkem ve francouzské armádě a postupoval v hodnostech a služby v cizinecké legii, díky svému výjimečnému výkonu a vůdcovským schopnostem. Byl velitelem 1 výsadkového pluku cizinecké legie. Jeho vojenské dovednosti a strategické myšlení ho brzy povýšily na pozici podplukovníka, kde se stal uznávaným velitelem a inspirací pro své muže. Jeanpierre se vyznamenal i v konfliktech mimo francouzské území, kde vedl své jednotky k úspěchům a vítězstvím. Jeho schopnost převzít kontrolu nad situací a vést své muže k cíli ho učinila respektovaným vůdcem nejen ve Francii, ale i v mezinárodním vojenském prostředí.

Památka a uctění:

Jeho životní příběh připomíná význam statečnosti, oddanosti a vedení ve vojenském prostředí. Podplukovník Pierre Jeanpierre zanechal nesmazatelnou stopu ve vojenské historii a cizinecké legii obzvlášť, a jeho dědictví přetrvává jako inspirace pro budoucí generace vojáků po celém světě.