SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Operace Castor

Operace Castor, byl tajným plánem sepsaným v kanceláři vrchního velitele v Indočíně generála Navarra, a byl oficiálně schválen francouzskou vládou. Dnes si opět připomínáme neskutečnou statečnost mužů i žen na obou stranách, kteří si prožili peklo na zemi, a které je právem označováno jako „Stalingrad v džungli“. Operace Castor navazovala na boje v Điên Biên Phú, a většina zúčastněných se stali obětmi politického osudu, kde nikdo z nich ostatně, jako ve všech válečných konfliktech, si to nezasloužili.

Nad zelenými kopci severního Vietnamu se vznášela tíha očekávání a nebezpečí, kde se svítilny a křišťálově čistý noční vzduch naplnil zuřícími boji. Bitva u v Điên Biên Phú, zásadní střetnutí ve francouzsko-vietnamské válce, zanechala v paměti světa nezapomenutelnou stopu jako symbol odvahy, vytrvalosti, ale a to hlavně politické tragédie.

Srdce této bitvy, známé jako „Dante’s Inferno“ nebo „Peklo na zemi“, bylo obklopeno štěrbinami kopců a řek, které dávaly taktickou výhodu obráncům. Bylo to zde, kde francouzská armáda a zahraniční jednotky, včetně slavné Cizinecké legie, čelily náporu Viet Minh, komunistických partyzánů vedených generálem Vo Nguyen Giapem.

V této bitevní vřavě se zdvihla Cizinecká legie a legionáři, jako symbol odhodlání a statečnosti. Jednotky cizinecké legie, známé svou nezlomnou vůlí a bojovou zdatností, hrály klíčovou roli v bitvě v Điên Biên Phú. Mezi nimi se vynořil 1. výsadkový pluk Cizinecké legie (1BEP), jehož odvaha a oddanost byly a zůstali nesmazatelné.

V čele 1BEP stáli elitní vojáci, kteří se dobrovolně vydali do nejnebezpečnějších bojišť. Ti, kteří hrdě nosili připnutý odznak jednotky 1BEP, jako je ten, který ctím ve své osobní sbírce. Tito hrdinové byli svědky  nejtvrdšíh bojů, ve kterém se voják může ocitnout. Jejich úsilí a obětavost, jsou v historických záznamech zapsány nejen jako legendární, ale i jako inspirativní.

V obléhané pevnosti v Điên Biên Phú – pod názvem Beatrice, se střetával s nepřítelem v zákopech a na frontové linii, odolávali nejen fyzickému útoku, ale i psychickému vyčerpání a beznaději, která byla již mnohokrát byla prokázaná, jako v bitvě u Camerone. Jejich bojová morálka a oddanost byly posvátné, protože věděli, že na jejich bedrech spočívá nejen osud pevnosti, ale i možná celé války. Bitva byla dlouhá a krutá. Zkoušela nejen sílu zbraní, ale i sílu ducha. Cizinecká legie i ostatní francouzské jednotky, čelily hladu, nemocem a neustálému ostřelování. Nakonec, po měsících houževnatého boje, pevnost padla do rukou Viet Minhu. Pro vojáky 1BEP a ostatní přeživší to byla horká rána, ale jejich odvaha a statečnost nebyly a nejsou dodnes zapomenuty.

Pochod smrti v Điên Biên Phú – tato tragická vzpomínka zanechala další hluboký otisk ve vojenských dějinách, připomínající odvahu a vytrvalost i v odrazech tváří největšího zoufalství. Po měsících obléhání francouzské pevnosti v Điên Biên Phú, se situace stávala stále beznadějnější. Obklíčení Viet Minhem, francouzská posádka čelila zásobovacím problémům, hladu a neúprosnému ostřelování nepřítele. Nakonec se rozhodlo, že zbývající vojáci budou evakuováni přes nepřátelské linie a typické heslo cizinecké legie „pochoduj nebo zemři“, našlo své místo i zde.

Tento odvážný, avšak truchlivý plán, známý jako „Pochod smrti“, byl jednou z nejtěžších a nejrizikovějších operací v tomto válečném konfliktu. Vojsko se muselo probít skrz nepřátelské síly, překonávat nepřátelské pasti a navigovat terénem posetým nebezpečím. Každý krok byl ztížen strachem a nejistotou.

Pro vojáky, kteří se zapojili do Pochodu smrti, to byla cesta plná bolesti a obětí. Mnozí z nich padli za cenu svobody a přežití, a ti, kteří přežili, se stali svědky hrůz a ztrát, které byly vytesány do jejich paměti navždy.

Přesto v tváři všech těchto strastí a utrpení zůstávala nezlomná odvaha a odhodlání. Pochod smrti se stal symbolem lidské vytrvalosti a obětavosti ve chvílích největších útrap. I když bitva v Điên Biên Phú skončila pro Francouze porážkou, Pochod smrti připomíná hrdinství těch, kteří odolali nepřátelům a odmítli se vzdát, i když se zdálo, že vše je ztraceno.

Dnes si připomínáme i tento „Pochod smrti“, a na který vzpomínáme nejen jako na tragickou událost ve válce, ale také jako příklad odvahy a odhodlání, který inspiruje nastupující generace po celém světě. Je to památka na ty, kteří položili své životy na oltář svobody, a na jejichž hrdinský čin nelze nikdy zapomenout. 

Honneur et  Fidelité..

Dne 30.05.2024 na oficiálním ceremoniálu bitvy Camerone v prvním regimentu cizinecké legii v Aubagne (1RE), je tento rok věnovaný odkazu cizinecké legii v Indočíně. Spolek Legionář bude přítomen na oficiální tribuně pro veterány cizinecké legie, zastoupený ředitelem spolku.

Text songu Spolku Legionář

Stopy z minulosti a hrdinové v boji
Hledají světlo, co temnotu rozptýlí.
Naše srdce bijí v taktu jako jedno,
Sloužili jsme a společně jdeme dál, jdeme dál

S úctou v srdci k těm, kdo před námi byli,
Věrní jsme svému poslání.
Plyneme společně, jako řeka nekonečná,
Síla víry v našich srdcích je věčná, je věčná.

Kamenné tváře v bouři noci naše tváře kryjí,
Společně stojíme s jasnými cíli.
Naše síla tkví v písni, která zní
Jsme legionáři, strážci naděje,
Jsme legionáři strážci naděje

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Picture of Stanislav Gazdik, MBA
Stanislav Gazdik, MBA

Porozumění vašim obavám je pro nás klíčové, protože nám umožňuje vytvářet cílená řešení a programy, které nejen reagují na současné výzvy, ale také poskytují dlouhodobou podporu a bezpečnostní vzdělávání, jež potřebujete pro klidnější a jistější život.

Téma

Poslední články