SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Ochrana osobních údajů

Spolek Legionář, z.s., se v zájmu řádné ochrany osobních údajů a zkvalitnění bezpečnostních opatření přijal opatření „Chování pro nakládání s osobními údaji“.

Spolek Legionář, jakožto správce osobních údajů, shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu.

Spolek Legionář dbá Vašich práv. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva dle čl. 15 a násl. GDPR:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo opravu osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

S dotazy ohledně ochrany osobních údajů nebo žádostmi o uplatnění Vašeho práva můžete kdykoli kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů a to prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

Ochrana osobních údajů

 • E-mail: info@spoleklegionar.cz
 • Adresa: K Bytovkám  365, 252 62, Horoměřice, Česká republika
 • IČ. 21344060
 • Spisová značka L78892 vedená u Městského soudu v Praze
 • Datová schránka: eb243jc