SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Negativní vlna

Negativní vlna má dle mých zkušeností pět stupňů účinku.

Prvním stupněm je reakce v běžném stavu. Jde o rychlou reakci na daný problém, většinou se jedná o nadávku nebo neverbální komunikaci (vulgární znakové gesto).

„Nauč se na tyto gesta připravit, pochop jejich vliv a spláchni je.“

Druhý stupněm negativní vlny je myšlenkový otřes. Zde platí, že čím větší a silnější je negativní myšlenkový otřes, tím větší a silnější bude naše negativní reakce.

„Zastav svůj dech na 1 minutu. Pokud to nedokážeš, více trénuj svoji uvolněnost.“

Třetím stupněm negativní vlny je celoplošné šíření negativní vlny. V tomto případě platí systém řetězové reakce – vezmu s sebou všechny, kteří mi to dovolí a přidají se na moji stranu negativního myšlení.

„Vím, že lidé jsou extrémně vnímaví vůči náladám, emocím a způsobům myšlení v prostoru, kde se momentálně nacházejí. Nakazí se tak negativní infekci. Mě chrání před touto infekcí chrání moje „bezpečnostní karanténa.“

Čtvrtým stupněm negativní vlny je dočasný ústup negativního myšlení, kdy si myslíme, že vše pominulo, ale negativní vlna se vrací ještě silnější.

„Staň se tvořitelem vlastní image, než abys byl pouhým stínem dnešní společnosti, která tě uzavírá v bludném kruhu.“

Pátým a posledním stupněm negativní vlny je negativní vlnobití. Jde o neustálý návrat negativních vln, které se odrážejí od okolí a mohou se několikrát vracet. Platí zde také pravidlo, že čím větší překážka, tím větší negativní odraz.

„Vytvoř si pevné základy a sdílej připravenost pro šíření celoplošné pozitivní energie a bezpečí ve svém okolí.“

Ochrana před negativní vlnou spočívá především v připravenosti a informovanosti ve spolupráci se šířením pozitivní energie. Je to právě tak, že je člověk sám sobě trenérem, proto také sám na sebe klade zvýšené požadavky.

V současné době není žádný program ani systém, který by řešil oblast negativní vlny, a právě proto jsem vytvořil Pyramidu bezpečí, která nabízí prevenci, studium a ochranu před negativní vlnou.

Stano Gazdik

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Picture of Stanislav Gazdik, MBA
Stanislav Gazdik, MBA

Porozumění vašim obavám je pro nás klíčové, protože nám umožňuje vytvářet cílená řešení a programy, které nejen reagují na současné výzvy, ale také poskytují dlouhodobou podporu a bezpečnostní vzdělávání, jež potřebujete pro klidnější a jistější život.

Téma

Poslední články