SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Soukromý Sektor

Motto „Buď jiný, buď připraven“ v rámci Spolku Legionář zdůrazňuje důležitost přístupu, který se liší od běžných konvencí a připravenosti na různé výzvy v oblasti obrany a bezpečnosti. Toto heslo odráží snahu o inovativní a proaktivní přístup k bezpečnostním výzvám.

motivace pro vás

1. Ocenění "Prezidentův štít"

Ocenění „Prezidentův štít“ je symbolem odvahy, odhodlání a věrnosti hodnotám, které jsou základem naší společnosti a státu. Skrze toto prestižní uznání se stáváme svědky uctění výjimečnosti a snahy jedinců i týmů, kteří překračují běžné rámce povinností a vkládají své srdce do posílení obranyschopnosti naší země.

Toto prestižní uznání je motivací nejen pro účastníky programů, ale i pro celou společnost, aby se neustále vzdělávala, cvičila a byla připravena. Společně budujeme základy pro bezpečnou budoucnost – jedince, rodiny a naši zemi.

Kategorie ocenění:

Přínos

1.Ocenění pro programy a aktivity zaměřené na vzdělávání mládeže v oblasti obrany a bezpečnosti.

2.Ocenění pro přínos vývoje a aplikace technologií zvyšujících bezpečnostní standardy.

3.Ocenění pro jednotlivce a organizace, které vedou společnost k proaktivnímu přístupu k bezpečnosti a prevenci.

4.Ocenění pro projekty, které rozvíjejí mezinárodní partnerství a spolupráci v oblasti bezpečnostních strategií.

Jako strážci a průvodci hodnocení v rámci našich programů, jsme nyní na křižovatce rozhodující cesty. Každý z našich programů představuje unikátní příležitost pro rozvoj a projevení vůdcovství, odvahy a společenské angažovanosti. Je naší povinností a privilegiem vést a hodnotit účastníky těchto programů s nejvyšší mírou pečlivosti a přesnosti.

Honor – Fidelity

Spolek Legionář, z.s.

Social info :

Úrovně ocenění:

Abslovent

Úroveň 1. Absolvent

Popis: Tato úroveň je udělena všem účastníkům, kteří úspěšně dokončili základní požadavky programu.

Kritéria:

Bronzový štít

Úroveň 2. Bronzový štít

Popis: Bronzová úroveň je určena pro účastníky, kteří ukázali zlepšení nad rámec základních požadavků a projevili nadprůměrné výsledky.

Kritéria:

Stříbrný štít

Úroveň 3. Stříbrný štít

Popis: Stříbrná úroveň je udělena účastníkům, kteří prokázali vynikající výkon a přispěli k výraznému rozvoji nebo zlepšení programu.

Kritéria:

Zlatý štít

Úroveň 4. Zlatý štít

Popis: Zlatá úroveň je nejvyšším uznáním a je udělena těm účastníkům, kteří mají mimořádný vliv na program, a to jak na úrovni vedení, tak ve významných přínosech. Prezidentův štít „ZLATÝ“ je nejvyšší ocenění udělované Spolkem Legionář, které se výrazně a nezištně angažuje ve prospěch národa a jeho občanů. Toto prestižní ocenění je vyhrazeno osobám, organizacím, které vykazují mimořádný přínos a dlouhodobý závazek v oblasti národní obrany, bezpečnosti, vzdělávání a sociální odpovědnosti. Jednotlivci i instituce oceněné Prezidentovým štítem „ZLATÝM“ jsou vzorem pro ostatní a stávají se symbolem excelence a občanského nasazení.

2. Mentor Emeritus

Ocenění „Mentor Emeritus“ v rámci projektu „Dobrovolná příprava občana“ je prestižní uznání určené pro mentory, kteří mají významný a dlouhodobý přínos v projektu. Tento titul je udělován jednotlivcům, kteří se po mnoho let intenzivně zapojovali do vedení a rozvoje programů, a to nejen svými odbornými znalostmi, ale také osobním nasazením a odhodláním. Mentor Emeritus představuje osobu, která měla trvalý a pozitivní dopad na formování programu a jeho účastníků.

Držitelé tohoto titulu jsou uznáváni za svou moudrost, zkušenosti a schopnost vést ostatní. Jejich role v projektu často přesahuje běžné mentorství; jsou vnímáni jako klíčoví rádci a inspirativní vůdci, kteří mají schopnost formovat a směrovat směr programů. Titul Mentor Emeritus není pouze oceněním minulých úspěchů, ale také vyjádřením důvěry a očekávání, že tito jedinci budou i nadále hrát významnou roli v budoucím rozvoji a vedení programu.

3. Síň Slávy

Síň slávy projektu „Dobrovolná příprava občana“ představuje významnou poctu pro ty jedince, kteří svým působením významně ovlivnili rozvoj projektu „Dobrovolná příprava občana“ a měli trvalý dopad na celou komunitu. Jedná se o ocenění, které uznává mimořádné úspěchy a představuje zdroj inspirace nejen pro současné, ale i pro budoucí účastníky programu.

Toto prestižní uznání je vyhrazeno pro ty, kteří ukázali jedinečné vůdcovství, předávali cenné zkušenosti a přinesli inovativní řešení a přístupy. Jsou to lidé, jejichž činy mají pozitivní vliv na komunitu a posilují cíle projektu. Jejich příběhy jsou příkladem toho, jak jednotlivé osobnosti mohou překonat výzvy a stát se inspirací pro ostatní.

Proces nominace a výběru do Síně slávy je příkladem transparentnosti a otevřenosti, kde nominace přicházejí od kolegů a jsou pečlivě posuzovány porotou složenou z respektovaných lídrů projektu. Je to proces, který důkladně hodnotí všechny kandidáty na základě jejich celkového přínosu a významných iniciativ.

Spolek Legionář

„Každý krok směrem k prevenci, zdraví a bezpečí je zlatou investicí do naši budoucnosti, kterou chráníme nejen sebe, ale i celou naši příští generaci.“