SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

spolek legionář

Legionářské písně

Legionářské písně, inspirované francouzskými legionáři, jsou hudební díla oslavující odvahu a obětavost příslušníků Francouzské cizinecké legie. Tyto písně zdůrazňují tvrdé podmínky a nezdolného ducha legionářů, kteří často pocházeli z různých koutů světa, ale spojovala je služba pod francouzskou vlajkou. Texty legionářských písní často vyprávějí příběhy z bitev a misí, od Sahary po Indočínu, a odrážejí hrdost a bratrství mezi vojáky. Hudba bývá energická a vznešená, aby povzbudila a sjednotila ty, kteří ji poslouchají. Tyto písně jsou dodnes symbolem cti a oddanosti, které charakterizují Francouzskou cizineckou legii.

Le Boudin

„Hudbu k Pochodu cizinecké legie složil François-Nicolas Wilhem. Vyučil se na Gymnase musical militaire a byl vedoucím hudby u 53. pěšího pluku, 31. května 1858 byl přidělen k 1. zahraničnímu pluku. Skladba, která prý vznikla ze šestnácti taktů převzatých ze starých refrénů zahraničních pluků, tedy pochází z období Griméeovy války – Wilhem možná upravil první verzi, která se tam zpívala (…).


„Původní Boudin partitura byla následně upravena několika hudebními řediteli Legie. V roce 1885 vytvořil pan Doering úpravu tohoto pochodu pro přehlídky, která je dodnes používanou partiturou. (…) Boudin je oficiálním pochodem Cizinecké legie a zároveň její tradiční písní. 1

Les paroles :
Refrain
Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin
Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains,
Pour les Belges y’en a plus (bis)
Ce sont des tireurs au cul
Pour les Belges y’en a plus (bis)
Ce sont des tireurs au cul.

I.
Nous sommes des dégourdis, nous sommes des lascars,
Des types pas ordinaires,
Nous avons souvent notre cafard,
Nous sommes des Légionnaires.

II.
Au Tonkin, la Légion immortelle
A Tuyen-Quang illustra notre Drapeau.
Héros de Camerone et frères modèles
Dormez en paix dans vos tombeaux.

III.
Nos anciens ont su mourir
Pour la Gloire de la Légion,
Nous saurons bien tous périr
Suivant le tradition.

IV.
Au cours de nos campagnes lointaines,
Affrontant la fièvre et le feu,
Nous oublions avec nos peines
La mort qui nous oublie si peu
Nous, la Légion.

Spolek Legionář

Spolek Legionář je organizace, která spojuje osoby s vojenským pozadím nebo zájmem o vojenské dějiny a hodnoty. Zaměřuje se na vzdělávání, uchovávání historického dědictví, podporu veteránů a jejich rodin, a zapojení do komunitních a mládežnických aktivit s cílem budovat lepší budoucnost.