SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Legionářské Legendy

Osobnosti, jejichž odvaha a obětavost zanechaly nesmazatelnou stopu v dějinách.

Legionářské Legendy

Vítejte v galerii válečných hrdinů, kde se setkáváme s osobnostmi, jejichž odvaha a obětavost zanechaly nezmařenou stopu v dějinách. Každá z těchto legend představuje vzor statečnosti a oddanosti vlasti, a každá zaslouží uznání a obdiv. Projděte si příběhy těch, kteří se stali symbolem hrdinství a odvahy v boji za svobodu a spravedlnost. Jsou to hrdinové, kteří neváhali obětovat vlastní životy ve jménu vyšších hodnot. Vstupte a poznejte jejich úžasná životní dobrodružství, která nás inspirují a připomínají nám důležitost uctívání hrdinů minulosti pro lepší budoucnost. 

Odvaha a statečnost

Procházejte příběhy odvážných vojáků, kteří se nezalekli čelit nepřátelům a riskovali své životy ve jménu svobody a spravedlnosti. Každý z těchto hrdinů představuje vzor statečnosti a oddanosti vlasti, a jejich příběhy nás inspirují k uctívání jejich památky a dědictví.

Most mezi generacemi

Spojovací prvek mezi minulostí a budoucností, přinášející příběhy hrdinů legionářů, kteří svou statečností a obětí inspirují generace a v úctě i uznání k těm, kteří obětovali své životy ve jménu svobody a spravedlnosti.

arm. gen. Josef Šnejdárek

Československý legionář

plk. Josef Jiří Švec

Československý legionář

gen. Stanislav Čeček

Československý legionář

plk. Otto Wagner

Československý legionář

gen. Paul Frédéric Rollet

Francouzský legionář

kpt. Karel Hora

Francouzský legionář

pplk. Pierre Paul Jeanpierre

Francouzský legionář

pplk. Hélie de Saint Marc

Francouzský legionář

Legendy

Legie je fenoménem, který spojuje minulost s přítomností a posouvá se směrem k budoucnosti. Je to síť tradic, hodnot a hrdinství, která přetrvává napříč časem a prostředími. Legie je symbolem jednoty a soudržnosti, která spojuje lidi v úsilí o lepší zítřky. Je to připomínka historie a zároveň výzva k akci – nezapomenout na dědictví minulosti a pracovat na budoucnosti s odhodláním a nadějí. Její celkový obraz je důkazem síly národa, který se nevzdává a jde vpřed s jistotou, že věrnost hodnotám je klíčem k úspěchu.