SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Legionářské Legendy

Osobnosti, jejichž odvaha a obětavost zanechaly nezmařenou stopu v dějinách.

plk. Josef Jiří Švec

Josef Jiří Švec (19. července 1883 – 25. října 1918)

Josef Jiří Švec se stal nedílnou součástí legionářské tradice prostřednictvím své odvahy a obětavosti během první světové války. Jeho účast v československých legiích symbolizuje jednotu, statečnost a oddanost vlasti, které jsou charakteristické pro legionářské hnutí.

Vyznamenání:

  • Řád sv. Stanislava, III. třída s meči a mašlí, 1915 (Rusko)
  • Řád svaté Anny, IV. třída, 1916 (Rusko)
  • Kříž Sv. Jiří [21], IV. stupeň, 1917 (Rusko)
  • Řád sokola, s meči, 1923 in memoriam


Legionářská tradice:

Josef Jiří Švec se stal jedním z nejvýznamnějších velitelů československých legií během první světové války. Jeho největší slávu si získal jako velitel osmé roty 1. střeleckého pluku v bitvě u Zborova v červnu 1917. Tato legendární vítězná bitva mu přinesla povýšení na poručíka a jmenování velitelem 3. praporu 1. pluku. V srpnu 1918 byl Josef Jiří Švec povýšen na plukovníka a v polovině října se stal nejen velitelem pluku, ale i celé 1. divize. Nicméně, jeho vojenská kariéra skončila tragicky. Jeho podřízení, ovlivnění komunistickým agitátorem Janem Vodičkou, mu ve stanici Aksakovo-Belebej vypověděli poslušnost a odmítli splnit rozkaz. V důsledku toho spáchal Josef Jiří Švec ve tři hodiny ráno 25. října 1918 sebevraždu, zastřelil se ve štábním vagonu, zanechav dopis na rozloučenou.

Památka a uctění:

Josef Jiří Švec je považován za jednoho z nejvýznamnějších válečných hrdinů československých legií. Jeho statečnost a oběť jsou vzorem pro všechny, kdo ctí válečnou historii a hrdinství. Památka na Josefa Jiřího Švece je uchovávána v řadě památníků a pietních míst, které slouží k uctění jeho paměti a připomenutí jeho oběti a hrdinství. Mezi těmito památníky patří, Národní památník na Vítkově, Hrobka v Třešti a další pamětní místa a pomníky, které uctívají jeho památku a připomínají jeho význam v dějinách československých legií.