SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Legionářské Legendy

Osobnosti, jejichž odvaha a obětavost zanechaly nezmařenou stopu v dějinách.

arm. gen. Josef Šnejdárek

Josef Šnejdárek (02. dubna 1875 – 13. května 1945)

arm. generál Josef Šnejdárek byl významným členem československých legií a jedním z klíčových vojenských velitelů během první světové války. Jeho vynikající vojenské dovednosti a strategické myšlení ho katapultovaly na významné postavení v československých ozbrojených silách. Po skončení první světové války a vzniku Československé republiky se generál Šnejdárek aktivně podílel na budování nových československých ozbrojených sil. Jeho zkušenosti a vize přispěly k modernizaci a profesionalizaci československé armády.

Vyznamenání:

 • Croix de guerre 1914-1918 s palmou
 • Croix de guerre TOE
 • Koloniální medaile se sponami Alžír a Sahara
 • Pamětní marocká medaile
 • Tuniský řád Nichan Iftikhar, IV. třída
 • Řád čestné legie, V. třídy – rytíř
 • Francouzská medaile za zranění
 • Československý válečný kříž 1914-1918 s lipovou ratolestí
 • Řád čestné legie, IV. třídy – důstojník
 • Československá medaile Vítězství
 • Československá revoluční medaile
 • Řád sv. Michala a sv. Jiří, III. třídy
 • Řád italské koruny. III. třídy – komandér
 • Řád svatého Sávy, II. třídy
 • Řád rumunské hvězdy, I. třídy s meči
 • Řád Ouissam Alaouite, II. třídy
 • Verdunská pamětní medaile
 • Řád čestné legie, III. třídy – komandér
 • Řád rumunské koruny, I. třídy s meči
 • Kříž obrany státu, 2008, In memoriam


Legionářská tradice:

Generál Šnejdárek hrál klíčovou roli při organizaci a vedení československých legií během první světové války. Jeho vojenské schopnosti a charismatické vůdcovství inspirovaly vojáky k statečným činům a vytvořily silný morální duch. Generál Josef Šnejdárek je ctěn jako symbol vojenské odvahy a vlastenectví. Jeho příběh  připomíná hrdinství a obětavost československých vojáků během boje za svobodu a nezávislost.

Památka a uctění:

Památka generála Šnejdárka je uchovávána v různých vojenských muzeích a památnících věnovaných československé historii. Jeho jméno je zapsáno v srdcích lidí, jako symbol statečnosti a oddanosti vlasti.