SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Informace o webu

INFORMACE O WEBU

PROHLÁŠENÍ PŘÍSTUPNOSTI

Spolek Legionář, z.s., se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru zákonem o přístupnosti (“zákon o přístupnosti”).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.spoleklegionar.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem o přístupnosti z důvodu nedostatečně přístupného obsahu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  • Na internetových stránkách jsou používány odkazy, které odkazují na jiné internetové stránky, nebo na obecné soubory, které je možné prohlížet nebo stáhnout do počítače. Jedná se o textové soubory typu *.pdf, *.docx, apod., obrazové dokumenty ve formátu *.jpg, *.png. apod., multimediální soubory umístěné na YouTube, zpravodajských serverech apod.
  • Některé dokumenty, které musejí být zveřejněné na internetových stránkách, pocházejí z jiných zdrojů (vygenerované účetním systémem apod.).
  • Některé starší fotografie ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis.
  • Některá videa vložená přímo na internetové stránky mohou postrádat titulky.
  • Na uvedení do souladu se zákonem o přístupnosti průběžně pracujeme, přičemž ale uvedení do plného souladu zejména u staršího a neaktuálního obsahu splňuje důvod nepřiměřené zátěže.

Pro zajištění náhradního řešení pro využití výše uvedeného obsahu ve smyslu § 7 odst. 4 zákona o přístupnosti se obraťte na e-mailovou adresu info@spoleklegionar.cz

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 08.03.2024

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Spolkem Legionář, z.s.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto internetové stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoliv problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto internetových stránek nebo jiných problémech s přístupností prosím využijte e-mail info@spoleklegionar.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

  • Spolek Legionář, z.s.
  • K Bytovkám 365, 252 62, Horoměřice, Česká republika
  • datová schránka: eb243jc
  • e-mail: info@spoleklegionar.cz