SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Státní Sektor

Uchování a sdílení vojenské historie a tradic. Tato činnost nejen vzdělává členy a veřejnost, ale také udržuje živou paměť na oběti a hrdinství, které přispěly k naší současnosti.

Hlavní body programu

Představuje inovativní a inspirativní iniciativu, která spojuje veterány a mladou generaci, aby společně formovali bezpečnější a zodpovědnější budoucnost naší společnosti. Tento projekt, založený na vzdělávání a rozvoji, klade důraz na předávání znalostí a zkušeností od veteránů k mladým lidem, podporuje mimoškolní aktivity a přednášky a učí mladé lidi ctít tradice a dědictví. S cílem vybudovat silnou generaci budoucích lídrů, kteří budou schopni čelit výzvám a přispívat k rozvoji naší země, „Hrdinové a Budoucnost“ nabízí vzácnou příležitost ke spojení mezi generacemi, bohatství zkušeností a nadšení pro budoucnost. 

Spojení statečnosti a naděje :

Hrdinové a budoucnost

Program „Hrdinové a Budoucnost“ musí být podporován a rozšiřován, aby se mohl stát ještě silnějším mostem mezi generacemi a přispěl k rozvoji vzdělání, respektu k tradicím a zodpovědnosti v naší společnosti. Je to investice, která se vyplatí a která nám pomůže budovat lepší a pevnější budoucnost pro nás všechny.

Program „Hrdinové a Budoucnost“ skutečně přináší neocenitelný přínos spojení mezi veterány a mladou generací. Je to inovativní a inspirativní iniciativa, která má potenciál tvarovat budoucnost naší společnosti prostřednictvím vzdělání, respektu k tradicím a odpovědnosti. Toto spojení mezi generacemi nese s sebou bohatství zkušeností a nadšení pro budoucnost, což vede k silnějšímu a jednotnějšímu národu.

Spolek Legionář, z.s.

Social info :

01 Integrace veteránů

Hrdinové a Budoucnost nejsou jen o získávání nových dovedností, ale také o hlubším vnímání historie a tradic. Veteráni přenášejí svou lásku k zemi na mladou generaci, což pomáhá budovat silné pouto s naším národem. Učí mladé lidi ctít tradice a dědictví, které nám bylo dáno, a přispívat k jeho zachování pro budoucí generace.

02 Zvýšení podvědomí

Program „Hrdinové a Budoucnost“ je založen na vzdělávání a rozvoji. Poskytuje mladým lidem příležitost zdokonalit své dovednosti v oblasti obrany, bezpečnosti a prevence. Veteráni, jakožto zkušení průvodci, předávají své znalosti a zkušenosti mladým generacím. Je to vzdělání, které neprobíhá pouze v učebnách, ale i v praxi. 

03 Generační most

Hrdinové a Budoucnost jsou spojeni jako dvě části skládačky, kde veteráni a mladí lidé mají klíčovou roli. Veteráni, kteří nesou v sobě bohaté zkušenosti, statečnost a oddanost vlasti, se stávají mentory a průvodci pro mladou generaci. Tyto dvě generace, na první pohled odlišné, nacházejí společnou půdu v programu, který zdůrazňuje hodnoty bezpečnosti, zodpovědnosti a respektu.

spolek legionář

Tvrdě pracujeme ve všech oblastech?

Tvrdě pracujeme ve všech oblastech, abychom zajistili, že naše služby a programy jsou komplexní, aktuální a přizpůsobené dynamicky se měnícím bezpečnostním potřebám.

Vzdělání a školení

Zajišťujeme komplexní vzdělávací programy a školení v oblasti bezpečnosti, obrany a prevence, zaměřené na různé věkové skupiny a profesní sektory.

Mentorství a rozvoj

Spolupracujeme s veterány a odborníky na poskytování mentorství a rozvoje dovedností pro mladé lidi, pedagogy a komunity, s cílem zvýšit jejich schopnost reagovat na bezpečnostní výzvy.

Výzkum a inovace

Provádíme výzkum a inovace v oblasti bezpečnostních technologií a strategií, aby byly naše metody a přístupy vždy aktuální a efektivní v dynamickém prostředí.

Spolupráce a partnerství

Aktivně vyhledáváme a rozvíjíme partnerství s organizacemi, institucemi a jednotlivci veřejného i soukromého sektoru, s cílem rozšířit náš dosah a dopad na národní i mezinárodní úrovni.

Spolek Legionář

„Každý krok směrem k prevenci, zdraví a bezpečí je zlatou investicí do naši budoucnosti, kterou chráníme nejen sebe, ale i celou naši příští generaci.“