SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Legionářské Legendy

Osobnosti, jejichž odvaha a obětavost zanechaly nezmařenou stopu v dějinách.

pplk. Hélie Denoix de Saint Marc

Hélie Denoix de Saint Marc (11. února 1922 – 26. srpna 2013)

Podplukovník Hélie Denoix de Saint Marc, významná postava francouzské armády a výsadkových vojsk cizinecké legie, i povstaleckého hnutí, jeho životní příběh je plný statečnosti, odvahy a nezlomného ducha, který se stal inspirací pro mnohé. Denoix de Saint Marc zažil mnoho významných okamžiků během své vojenské kariéry. Během druhé světové války sloužil ve Francouzské cizinecké legii a bojoval za svobodu své země. Později se zapojil do protikolonialistického hnutí a bojoval v Alžírsku za nezávislost této země.

Vyznamenání:

 • Grand Croix Légion d’honneur, 28. listopadu 2011
 • Velký důstojník Légion d’honneur, 28. listopadu 2002
 • Velitel Légion d’honneur, 23. června 1978
 • Croix de guerre 1939-1945 (1 citace)
 • Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures (8 citací)
 • Croix de la Valeur Militaire (4 citace)
 • Médaille des Evadés
 • Médaille de la Résistance
 • Croix du battant volontaire de la Résistance
 • Croix du guerre
 • Koloniální medaile se sponou „Dálný východ“
 • Médaille commémorative de la guerre 1939 – 1945
 • Medaile za deportaci a zadržení za činy odporu
 • Pamětní medaile kampaně Indočína
 • Pamětní medaile operací na Středním východě
 • Pamětní medaile za bezpečnost a udržování řádových operací v severní Africe s „alžírskými“ a „tuniskými“ sponami
 • Odznak zraněných vojáků (x2)
 • Řád občanské zásluhy Sip Hoc Chau Thai, Důstojník


Legionářská tradice:

Jeho odvaha a nezlomná vůle ho vedla k významným postům v armádě, ale také k období ve vězení za své účastnictví na pokusu o vojenský převrat v roce 1961. Přestože byl odsouzen, nikdy neztratil svou integritu a zůstal oddaný svým principům.

 

Památka a uctění:

Hélie de Saint Marc se stal symbolem statečnosti a integritu pro mnohé, kteří ctí jeho dědictví. Jeho životní příběh nás učí o významu odvahy, oddanosti a víry ve spravedlnost, které jsou nepochybně důležité i v dnešním světě. Jeho památka přetrvává jako inspirace pro budoucí generace, aby pokračovaly v boji za svobodu a spravedlnost.