SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Zahájená sbírka na prapor spolku legionář

Datum

Čvc 08 2024 - Srp 31 2024
Probíhá

Čas

Celý den
Spolek bez svého praporu je jako loď bez vlajky

V každé komunitě či organizaci hraje symbolika důležitou roli. Jedním z nejdůležitějších symbolů každého spolku je jeho prapor. Prapor představuje nejen vizuální identifikaci, ale i hodnoty, tradice a historii daného spolku. Jak praví přísloví: "Spolek bez svého praporu je jako loď bez vlajky."

Historie a význam praporů

Prapory a vlajky mají dlouhou historii sahající až do starověku. Byly používány k rozlišení jednotek na bojišti, k označení území a k vyjádření příslušnosti k určité skupině či ideologii. V průběhu dějin se prapory staly nositeli symbolů, které byly snadno rozpoznatelné a které vyjadřovaly identitu a hodnoty svých nositelů.

V kontextu spolků a organizací plní prapor několik důležitých funkcí:

1) Identifikace: Prapor slouží k vizuálnímu odlišení spolku od jiných organizací. Jeho barvy, symboly a nápisy jsou specifické pro daný spolek a umožňují rychlé rozpoznání.

2) Jednota: Prapor spojuje členy spolku a posiluje pocit sounáležitosti. Když členové vidí svůj prapor, připomíná jim to jejich společné cíle a hodnoty.

3) Tradice: Prapor je nositelem tradic a historie spolku. Mnohé prapory obsahují symboly nebo prvky, které odkazují na významné události nebo osobnosti v historii spolku.

4) Reprezentace: Prapor je důležitým prvkem při veřejných vystoupeních, ceremoniích a jiných akcích. Reprezentuje spolek navenek a vyjadřuje jeho přítomnost a význam.

Prapor jako zdroj inspirace

Příběhy mnoha spolků ukazují, jak důležitý může být prapor pro jejich členy. Například skautské oddíly mají své prapory, které symbolizují jejich slib a hodnoty. Vojenské jednotky mají své bojové prapory, které jsou nositeli hrdinství a obětavosti. Každý prapor má svůj jedinečný příběh a význam, který inspiruje a motivuje členy spolku.

Bez praporu jako loď bez vlajky

Loď bez vlajky je jako bloudící plavidlo, které nemá jasný směr ani cíl. Stejně tak spolek bez praporu postrádá důležitý prvek své identity. Prapor je majákem, který ukazuje cestu a připomíná společné hodnoty a cíle. Bez něj může spolek ztratit svou soudržnost a smysl pro směr.

Prapor je pro spolek víc než jen kus látky. Je symbolem identity, jednoty, tradice a reprezentace. Prapor spojuje členy spolku, připomíná jim jejich společné cíle a inspiruje je k dosažení nových úspěchů.

Proto vás prosíme o jakýkoli finanční příspěvek, kterým přispějete k dosažení tohoto cíle. Vaše podpora nám pomůže uchovat a připomínat odkaz našich legionářů pro budoucí generace.


Příspěvky můžete zasílat na následující účet:

Číslo účtu: transparentní účet Spolku Legionář :

Číslo transparentního účtu: 266529753/0600

IBAN: CZ0406000000000266529753

BIC: AGBACZPP

Přehled transparentního účtu zde: https://transparentniucty.moneta.cz/266529753

Variabilní symbol: Na prapor

Děkujeme za vaši štědrost a podporu.

Transparentní účet spolku legionář ZDE:

Společně dokážeme více a tento prapor bude důkazem naší sounáležitosti a odhodlání.

S úctou,

Stanislav Gazdik, MBA

Zakladatel a ředitel Spolku Legionář
Powered by Modern Events Calendar