SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

spolek legionář

Divize

Pro zájemce je možná specializace, která zahrnuje historický výzkum, vzdělávací programy, komunitní služby, podporu veteránů, organizaci pamětních akcí a práci s mládeží. Je důležité identifikovat klientovy silné stránky a preference pro plné zapojení a přínos k cílům spolku.

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Uchování a sdílení vojenské historie a tradic. Tato činnost nejen vzdělává členy a veřejnost, ale také udržuje živou paměť na oběti a hrdinství, které přispěly k naší současnosti.

STRATEGICKÉ MYŠLENÍ

Rozvoj dovedností ve vojenských strategiích a taktikách. Workshopy a kurzy strategického myšlení posilují kritické uvažování, týmovou práci a schopnost adaptace na nečekané výzvy.

PODPORA VETERANŮM

Nabídka pomoci a služeb pro veterány a jejich rodiny. Tato podpora je klíčová pro zajištění pohody veteránů a jejich rodin, aktivně se snažíme o zlepšení jejich životních podmínek.

UCTÍVÁNÍ TRADIC

Pořádání a účast na ceremoniích k poctě historických událostí.

MLÁDEŽNICKÉ VEDENÍ

Vedení programů pro rozvoj mladých lidí a uchování generačního mostu.

KOMUNITNÍ INICIATIVY

Spolupráce na projektech s pozitivním dopadem na společnost.

Spolek Legionář

Spolek Legionář je organizace, která spojuje osoby s vojenským pozadím nebo zájmem o vojenské dějiny a hodnoty. Zaměřuje se na vzdělávání, uchovávání historického dědictví, podporu veteránů a jejich rodin, a zapojení do komunitních a mládežnických aktivit s cílem budovat lepší budoucnost.