SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Školství

Projekt o „organizovaném“ zapojení veteránů do práce s dětmi a programy na zvyšování povědomí a podpory znalostí a dovedností v oblasti obrany, prevence a bezpečnosti s cílem analyzovat nejefektivnější a nejvýhodnější řešení. Projekt je v souladu s českým zákonem č. 222/1999 Sb., který podporuje vládní řízení dobrovolné přípravy občanů k obraně státu a prováděním vzdělávacích aktivit.

Hlavní body programu

Hlavním cílem Spolku Legionář je včas odhalit nejdůležitější problémy bezpečnosti a přípravy, se kterými se musí Česká republika v současnosti potýkat a připravit občany na adekvátní reakci.

Rodič získá důvěryhodný a odborný zdroj informací a možnosti přímé podpory v roli rozvoji dětí a mladistvých, ale i typy jak podporovat děti v rozvoji dovedností, získaných v rámci programu. 

Škola navíc získá zpětnou vazbu, což může pomoci vylepšit. Zjistí i jaké výukové programy školy zajistit, pro co nejrelevantnější potřeby dětí a mladistvých. 

Spojení statečnosti a naděje :

Program český ochránce

Název Český ochránce je v kontextu programu pro děti vhodný a příhodný. Vzbuzuje dojem bezpečí, ochrany a pomoci, což jsou hodnoty, které jsou pro děti důležité a důvěryhodné. Vybrali jsme tento název, který také naznačuje, že se jedná o program s českou tradicí a historií, což je pro některé rodiče nebo děti dalším pozitivním faktorem. Celkově musíme říct, že název Český ochránce dobře vystihuje cíle a poslání programu.

Program Český ochránce se zaměřuje na prevenci a zlepšení bezpečnosti obyvatel České republiky. Jeho cílem je vzdělávat děti, mládež i dospělé v oblasti základních pravidel a postupů pro přežití v nebezpečných situacích. Program nabízí různé tréninky, workshopy a kurzy v oblastech jako je připravenost na krizové situace, sebeobrana, základy první pomoci a prevence rizikového chování a mnoho dalších. Program také poskytuje výukové materiály a nástroje, které mají pomoci lidem zvýšit jejich bezpečnost a připravenost.

Program se dělí do čtyř skupin podle věku dětí. První skupina zahrnuje děti ve věku 6-8 let a nabízí seznamovací abecedu ochránce, která se zaměřuje na motorickou průpravu a rozvoj správného pohybu. Druhá skupina, která zahrnuje děti ve věku 9-12 let, se učí základní abecedu ochránce, která jim umožní rozvíjet pozitivní energii, chuť k pohybu a poznávání nových věcí. Třetí skupina dětí ve věku 13-15 let se učí taktickou abecedu ochránce, která se zaměřuje na rozvoj sebevědomí, komunikace a schopnosti řešit konflikty. Čtvrtá skupina je určena pro učitelé a pedagogy.

Spolek Legionář, z.s.

Social info :

01 Ochrana

Dítě získá DOVEDNOSTI, které rozvíjí vnímání, myšlení, učení se v taktických dovednostech, přehledu o prostoru, vyhodnocení správné situace a rychlého rozhodnutí se v krizové situaci. 

02 Vzdělání

Dítě získá SCHOPNOSTI komunikace mezi ostatními dětmi. Naučí se řešit spory a získávat nové vztahy a také týmového ducha. Naučí se spolupráce v týmu, být jeho součástí, ale i smyslu pro spravedlnost a zodpovědnosti. 

03 Budoucnost

Dítě nalezne ŽIVOTNÍ SMĚR, kdy hodnota toho, co v budoucnosti přijde a k čemu přítomnost směřuje, mu dá sílu a schopnosti překonat i nepříjemnosti, které přítomnost mnohdy přináší. 

spolek legionář

Tvrdě pracujeme ve všech oblastech?

Tvrdě pracujeme ve všech oblastech, abychom zajistili, že naše služby a programy jsou komplexní, aktuální a přizpůsobené dynamicky se měnícím bezpečnostním potřebám.

Vzdělání a školení

Zajišťujeme komplexní vzdělávací programy a školení v oblasti bezpečnosti, obrany a prevence, zaměřené na různé věkové skupiny a profesní sektory.

Mentorství a rozvoj

Spolupracujeme s veterány a odborníky na poskytování mentorství a rozvoje dovedností pro mladé lidi, pedagogy a komunity, s cílem zvýšit jejich schopnost reagovat na bezpečnostní výzvy.

Výzkum a inovace

Provádíme výzkum a inovace v oblasti bezpečnostních technologií a strategií, aby byly naše metody a přístupy vždy aktuální a efektivní v dynamickém prostředí.

Spolupráce a partnerství

Aktivně vyhledáváme a rozvíjíme partnerství s organizacemi, institucemi a jednotlivci veřejného i soukromého sektoru, s cílem rozšířit náš dosah a dopad na národní i mezinárodní úrovni.

Spolek Legionář

„Každý krok směrem k prevenci, zdraví a bezpečí je zlatou investicí do naši budoucnosti, kterou chráníme nejen sebe, ale i celou naši příští generaci.“