SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Vítejte ve spolku legionář

Amicale des Anciens et Amis Légion Étrangére - Tchéquie

LEGIO PATRIA NOSTRA

„Přidejte se k nám a staňte se součástí něčeho většího. Náš Spolek Legionář je více než jen fráze – je to rodina, která drží pohromadě v časech dobrých i zlých. S hrdostí nosíme naše barvy a s věrností plníme své povinnosti. Honneur et Fidelité nejsou jen slova, jsou to naše životní zásady.“

SPOLEK LEGIONÁŘ - AAALE_CZ

spolek legionář

Jsme apolitičtí

„Dobrovolná příprava občana ČR – krok k bezpečné budoucnosti“ přináší moderní a inovativní přístup k tématu bezpečnosti a obrany, který se rozšiřuje za hranice tradičního školního vzdělávání a je efektivním způsobem, jak posílit bezpečnostní povědomí a připravenost občanů na různé krizové situace, a to ve velmi praktickém a přístupném formátu. Je na čase, abychom si uvědomili, že jsme za jejich vzdělání a bezpečnost zodpovědní. „MY VŠICHNI“.

Spolek legionář

Pro vás ten správný směr

Zde najdete naše pečlivě vybrané doporučení na důvěryhodné a odborné instituce, které vám pomohou navigovat v moři informací. Ať už hledáte vzdělávací zdroje, expertní organizace nebo spolehlivé partnery, Maják je zde, aby vám osvítil cestu. Spolehněte se na naše zkušenosti a objevte instituce, kterým dle nás můžete důvěřovat.“

Odvaha a zkušenosti

Obsahy a odkazy věnované veteránům, jejich zkušenostem a inspirativních příspěvků, příběhů a informací o jejich úloze ve společnosti, a jak obohacují civilní život.

Pohled legionáře

Odborné analýzy a pohledy na aktuální témata v oblasti obrany a bezpečnosti. Nabízíme články, rozhovory a komentáře od předních expertů a specialistů.

"Hrdinství minulosti, inspirace pro budoucnost - Připojte se k našemu kruhu legionářů!"

Spolek Legionář

"Žij naplno, jako by každý den byl poslední. Uč se neustále, at' máš před sebou nekonečno."

Přístupem k životu s vědomím, že každý den může být ten poslední, nás vede k tomu, abychom každý moment žili naplno, s otevřeným srdcem a smělostí v konání. Tato filozofie nás nabádá k tomu, abychom si vážili času, který máme, a užívali si každého okamžiku, aniž bychom něco odkládali na později. Současně, neustálé vzdělávání a hlad po poznání, jako bychom měli žít věčně, nám umožňuje neustále se rozvíjet, rozšiřovat naše obzory a překračovat hranice našeho poznání. Tento přístup k učení přináší hluboké pochopení světa a našeho místa v něm, což nás vede k tomu, abychom neustále hledali nové způsoby, jak přispět k lepší budoucnosti pro sebe i pro ostatní.

Spolek legionář

Proč se přidat k naši komunitě?

„Každý krok směrem k prevenci, zdraví a bezpečí je zlatou investicí do naši budoucnosti, kterou chráníme nejen sebe, ale i celou naši příští generaci.“

Společenství

Připojením se k nám získáte pocit sounáležitosti v komunitě, která sdílí stejné hodnoty a cíle.

Vzdělání

Legionář nabízí rozmanité vzdělávací programy, workshopy pro osobní a profesionální rozvoj.

Podpora

Poskytujeme podporu a poradenství pro veterány a jejich rodiny, překonáváme společně výzvy dnešního světa.

Pamět'

Oceňujeme významné okamžiky a postavy z naší historie, vzpomínáme na klíčové události s úctou k minulosti a vizí budoucnosti.

Služby

Zapojujeme se do místních komunitních iniciativ, které mají za cíl přinášet pozitivní proměny ve společnosti.

Mládež

Naším cílem je zapojit mládež do aktivit s přínosem pro společnost a společně tak kultivovat základy pro lepší zítřky.

Stanislav Gazdik, MBA

Zakladatel a ředitel spolku

zakladatel spolku legionář

Moje vize: pochoduj nebo zemři

V cizinecké legii jsem se dozvěděl, jak se vytváří respekt, úcta, disciplína a také jak se udržují tradice, které ji tak pevně a nezničitelně drží pohromadě. To vše dodává legii neuvěřitelnou sílu a energii, která tvoří soudržnost a její zázemí. Projevováním úcty starším lidem a veteránům dáváme najevo, že tu nejsme jen pro sebe, ale především pro druhé. Vím, že jsem dostal příležitost podílet se na něčem užitečném. V legii také platí, že po jednotlivcích ani pes neštěkne, ale kolektiv a hlavně celá cizinecká legie je jako jedna velká rodina, která se vždy dokáže vypořádat se všemi negativními aspekty a ty pozitivní a přínosné bere jako normální.

Dnes válečný veterán a bývalý legionář. Do cizinecké legie jsem vstoupil v roce 1991. Díky výborným výsledkům v roli odstřelovače jsem se dostal jako první člověk z východní Evropy do jednotky Group Commandos Parachutistes (GCP) v 2 REP. V jednotce jsem působil devět let jako šéf instruktor pro boj z blízka, také jsem měl na starosti výcvik a technickou přizpůsobivost jednotky v terénu. GCP jednotka má pouze 25 vojáků z celkových 7200, kterými legie disponovala za dobu mého působení, a patří k nejprestižnějším speciálním jednotkám světa. Během své armádní kariéry jsem se zúčastnil misí v Sarajevu, Kosovu, Mostaru, Makedonii či v Centrální Africe, Čadu, Brazavilu, Konga, Gabonu, Djibouti. Ke konci profesní kariéry jsem byl na vlastní žádost přidělen k zpravodajské službě cizinecké legie, kde jsem měl na starosti administrativní prověřování nových uchazečů ve spolupráci s organizacemi jako Interpol, Europol a jejich začlenění do struktur cizinecké legie.

Věnuji se více jak 20 let v rámci podnikatelské činnosti školení bezpečnostních i civilních organizací u nás i v zahraničí. Po mém návratu do České republiky v roce 2006, jsem založil firmu IAODG s.r.o. (International Operational Defence Group), kde jsem se věnoval školení zejména ozbrojených státních složek, jak v ČR tak ve světě. Moje služby využívala Celní správa ČR a její skupina operativního nasazení (SON), Policie ČR. Ve světě dále ochranka prezidenta BOR v Polsku, Francie, Slovensko, USA, Hong-Kong a mnohé další. 

35 let načerpaných zkušeností

Spolek Legionář

Spolek Legionář je organizace, která spojuje osoby s vojenským pozadím nebo zájmem o vojenské dějiny a hodnoty. Zaměřuje se na vzdělávání, uchovávání historického dědictví, podporu veteránů a jejich rodin, a zapojení do komunitních a mládežnických aktivit s cílem budovat lepší budoucnost.

F. A. Q

Často kladené otázky

Chceme pomoci zainteresovaným osobám lépe porozumět cílům a činnosti spolku a usnadnit novým členům orientaci v nabízených aktivitách a možnostech zapojení.

Stát se členem Spolku Legionář znamená připojit se k organizaci, která sdílí naše hodnoty a zájmy. Obvykle to zahrnuje vyplnění přihlášky, souhlas s principy a cíli spolku a možná splnění určitých kritérií, jako je například vojenská služba nebo zájem o vojenskou historii. Často je také vyžadováno doporučení stávajících členů a zaplacení členských poplatků. Pro konkrétní informace je nejlepší nás  přímo kontaktovat.

Členství ve Spolku Legionář přináší řadu výhod, přístup k exkluzivním vzdělávacím programům, možnost účasti na pamětních a vzpomínkových akcích, podpora a poradenství pro veterány a jejich rodiny, a zapojení se do komunitních a mládežnických projektů. Členové také získávají možnost spojení se s lidmi společných zájmů a hodnot, mohou se podílet na formování budoucích aktivit a směřování spolku.

Zapojení do aktivit Spolku Legionář může zahrnovat účast na organizovaných akcích, vzdělávacích programech, komunitních projektech a pamětních ceremoniích. Můžete se také angažovat jako dobrovolník, nabídnout své dovednosti a znalosti nebo přispět finančně na podporu iniciativ spolku. Často je možné se zapojit prostřednictvím přímé komunikace se Spolkem nebo přes platformy a sociální média, kde spolek sdílí informace o nadcházejících příležitostech.

Spolek Legionář nabízí širokou škálu vzdělávacích programů, které se zaměřují na historii, vojenskou strategii, osobní rozvoj a dovednosti vedení. Programy zahrnují workshopy, semináře, přednášky od odborníků a praktické tréninky. Tyto programy jsou navrženy tak, aby rozvíjely znalosti a dovednosti členů, podporovaly jejich osobní a profesionální růst a zároveň posilovaly jejich vazby na vojenské dědictví a hodnoty.

Spolek Legionář podporuje veterány a jejich rodiny prostřednictvím různých služeb, včetně poradenských programů, finanční pomoci, rehabilitačních služeb a sociální podpory. Tyto iniciativy jsou navrženy tak, aby veteránům a jejich rodinám pomohly překonávat výzvy spojené s vojenskou službou a usnadnily jejich reintegraci do civilního života.

Finanční podporu Spolku Legionář můžete poskytnout formou darů nebo příspěvků na konkrétní projekty a programy. Dobrovolnická práce může zahrnovat účast na organizovaných akcích, pomoci s každodenním provozem spolku, nebo zapojení do speciálních projektů a iniciativ. Pro konkrétní informace o tom, jak přispět, je nejlepší navštívit oficiální web spolku nebo se obrátit přímo na jeho zástupce.

Pro lepší budoucnost není nic cennějšího, než dobré vzdělání.

Pro lepší budoucnost je klíčové investovat do kvalitního vzdělání, které rozvíjí schopnosti a otevírá nové možnosti. Když se lidé spojí, jejich kolektivní síla a sdílené znalosti mohou překonat výzvy a inspirovat k pozitivním změnám. Spolupráce a vzájemná podpora jsou základem pro budování silné a odolné komunity, která společně směřuje k prosperující budoucnosti.

Spolek Legionář

Vítejte ve Spolku Legionář – AAALE_CZ

Ve Spolku Legionář vytváříme prostředí, kde se setkává odvaha, služba a společenství, bez ohledu na politické přesvědčení. Jako apolitická organizace se soustředíme na podporu a oslavu těch, kdo se rozhodli sloužit v ozbrojených silách, a poskytujeme platformu, kde mohou sdílet své osobní příběhy a zkušenosti.